VOđENJE PROJEKATA

Svjesni jedinstvenih izazova vezanih za izvršavanje strateških odluka, u ovoj regiji nudimo cjelokupne usluge vođenja projekata kojima se nadopunjava naš stručni i društveni kapital, kako bi se ostvario pravovremen, troškovno učinkovit i ekonomičan uspjeh za klijente. ECP je u mogućnosti voditi projekt od početka do kraja te pristupati već započetim projektima kako bismo pružili potrebnu pomoć ili korigirali korake u provedbi projekta. Klijente savjetujemo pri upravljanju likvidnošću, poboljšanju obrtnog kapitala, financijskom planiranju, kriznom planiranju, prodaji imovine te restrukturiranju kapitala.

Analiza poslovanja
Izrada poslovnih planova
Reorganizacija i/ili restrukturiranje društva
Kontroling
Priprema dokumentacije i savjetovanje pri financiranju projekata
Savjetovanje upravljačkih struktura i upravljanje tvrtkama tijekom projekta
Konkurentni benchmarking